Dach na gwarancji – o czym należy pamiętać?

Budowa nowego dachu albo wymiana pokrycia to inwestycje, które wiążą się ze znaczącymi dla domowego budżetu kosztami. Warto zwracać uwagę nie tylko na zalety, parametry czy możliwość zastosowania danego materiału budowlanego, ale także warunki gwarancji. Niestety często o tym zapominamy

Regulacje prawne w zakresie gwarancji znajdziemy w Ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27 lipca 2002 r. W myśl jej zapisów, gwarancja udzielana jest przez producenta (gwaranta) i dotyczy jakości sprzedawanego produktu. Gwarant dobrowolnie zobowiązuje się do spełnienia odpowiednich świadczeń, w przypadku ujawnienia się w okresie gwarancyjnym wad fizycznych produktu. Warto dodać, iż jest to dobrowolna deklaracja i może nią zostać objęta np. tylko jedna cecha produktu

W praktyce jedynymi dokumentami, które dają nam podstawę do dochodzenia swoich praw są karty gwarancyjne, wystawiane przez producenta oraz umowa kupna – sprzedaży.

Fot. Blachy Pruszyński Blachodachówka Rubin Plus Dom jednorodzinny w Staszowie

Karta gwarancyjna

W przypadku dokumentu gwarancyjnego, przepisy prawa zostały unormowane tylko wokreślonym zakresie. Ustawa nakłada obowiązek zawarcia w niej nazwy i adresu gwaranta, zasięgu terytorialnego jaki obejmuje gwarancja oraz okresu jej obowiązywania. Żaden dokument gwarancyjny nie określa zatem trwałości materiału budowlanego (czyli czasu od procesu produkcji do całkowitego zużycia materiału), a tylko okres, w którym producent lub sprzedawca odpowiadają za jego odpowiednią jakość.

Renomowane produkty posiadają certyfikaty i aprobaty techniczne – mówi Rafał Kuczyński z firmy Blachy Pruszyński – Warto o nie pytać w momencie podejmowania decyzji o zakupie danego materiału.

Posiadanie dokumentu potwierdzającego gwarancję (z którym koniecznie musimy się zapoznać), daje nam możliwość reklamacji.

Nie zawsze winny sprzedawca

Bywa tak, że odpowiedzialność za zły stan produktu ponosi klient. W takiej sytuacji gwarancja może zostać nieuznana. Warto zatem stosować się do szczegółowych wytycznych producentów oraz instrukcji. Na co zwrócić uwagę w szczególności?

Montaż produktu należy powierzać profesjonalnym ekipom budowlanym. Powinniśmy też pamiętać o właściwym składowaniu oraz transporcie – mówi Rafał Kuczyński z firmy Blachy Pruszyński – Niezastosowanie się do zaleceń producentów, może być bowiem przyczyną uszkodzenia materiału.

Silna konkurencja na rynku budowlanym sprawia, że producenci chcąc przyciągnąć klientów, deklarują bardzo długie okresy gwarancyjne. Przy zakupie np. blachodachówki warto przyjrzeć się kilku szczegółom:

– jakie cechy produktu objęte są gwarancją

– czy producent przeprowadza badania jakości materiałów, które poparte są odpowiednimi certyfikatami

– czy sam produkuje czy zleca innej firmie wykonanie materiałów

– czy do produktu dołączona jest instrukcja montażu bądź składowania materiału

Gwarancja to nie wszystko

Prawo nie nakłada obowiązku wystawienia dokumentu potwierdzającego gwarancję na dany materiał. Sprzedawca odpowiada jednak za niezgodność towaru z umową o ile zostanie ona stwierdzona w okresie do dwóch lat od wydania produktu kupującemu. W przypadku materiałów dachowych wady często ujawniają się właśnie w tym czasie.

Budowa domu to inwestycja niezwykle kosztowna i czasochłonna. Aby ustrzec się przed ewentualnymi problemami lepiej od razu zrezygnować z zakupu produktów pochodzących z nieznanego źródła i od nieznanego nam producenta – nawet jeśli za te markowe będziemy musieli zapłacić nieco więcej. Podobnie powinniśmy postąpić w przypadku ekip budowlanych – zanim zdecydujemy się na konkretną firmę, warto zasięgnąć opinii u osób, które już korzystały z ich usług . W przeciwnym wypadku może się okazać, że zamiast oszczędności na które tak bardzo liczyliśmy, pojawią się dodatkowe koszty. Nie mówiąc o przestoju na placu budowy.

Leave a Reply